Aumassage / Omassage

Originally written in 2015 at Anahata Yoga Retreat, New Zealand.

you swept my back
with a tropical breeze of compassion
stroking the claws out of the cat
my pulsing wounds
held a hand in mind
this mountain top
unveils this truth
of fingers caring for the skin
they treat the joints they crack
like a new born problem
with infinite solutions
in small gestures
in quiet understanding
we find the voice
that suits our body
the moments that match our heart
in each others warmth
we release the heat
of temporary defeat


[Dutch/Nederlands]

jij veegde mijn rug
met een tropisch briesje medelijden
kneep de klauwen uit de kat
de pulserende wondes
hadden een hand in gedachten
op deze bergtop
wordt een waarheid ontrafeld
van vingers die voor vel zorgen
de gewrichten genezen die kraken
als een pasgeboren probleem
met oneindige oplossingen
in kleine gebaren
in stil begrip
vinden we een stem
die past bij het lichaam
het moment that het hart navolgt
in elkaars warmte
laten we de hitte los
van tijdelijk verlies

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s