Logically illogic / De logica van onlogisch zijn.

Аппети́т прихо́дит во вре́мя еды́.

Appetite comes with eating. / Honger krijg je als je aan het eten bent.

Russian proverbe

Being in a different culture is not new to me. At first Russia didn’t seem like such a strange place, quite European as a matter of fact. But after a week in Moscow and St. Petersburg I must say this place is odd. People are, without disrespect, quite weird here.

Our upstairs neighbors seem to think it’s normal to use our outdoor back balcony as a garbage disposal. Not only do they dump cigarettes, packages, chicken bones, plastic bags and wrappings on our quiet terras with a view, they also smile and cheer while they are doing it in full sight. A lady from a few floors down from the main source of mayhem, said that before people even got killed from a chair that was thrown down on the balcony. She said this reluctantly after asking wether I was married and if I was a Hare Krishna or looking for a wife in Russia.

Overall people seem to like to jump to conclusions. At first appearance they don’t want to talk to you and 99% of people is fully absorbed in their smart phones 99% of the time, but when you least expect it they will throw some completely intrusive and inappropriate question at you, or simply invade your privacy or give their blunt unvarnished opinion about the way you look or what you are doing. It seems like people could use some more practice at being social.

The whole society seems to be under some kind of spell of paranoia too. Guards, cameras, triple locks and suspicion everywhere. But then again no one seems to care about safety for real. When alarms, metal detectors or buzzers go off, no one even looks up from their distraction. Every casual conversation essentially revolves around money and power. In the most meaningless chat it already has to be obvious that nothing is for free and that they are more in power than you are.

No wonder domestic violence, suicide and other violence related numbers are sky high here. Staring, judging, name calling and provoking are standard behavior. For me as a traveler it doesn’t necessarily bother me too much and I just try to enjoy being lost in translation, but just getting by day to day is not that easy either. Every system seems ridiculously complex. Ground floor is called ‘ floor one’ resulting in weird address combinations like 65, floor 3, apartment 540. Houses don’t necessarily have a number, a few blocks can be part of one street number. And let’s not forget that everything is absurdly big. Housing blocks are huge, rain pipes the size of an otters tunnel.

Pricing is equally illogical from absurdly low prices local food items too extremely expensive important goods. And every shop has different prices. Very relaxing environments play fast and cold techno music. 80% of people looks dressed like they stepped out of an 80’s sitcom and 20% compensates for that with extremely extravagant outfits, rainbow hair colors and bodies full tattoos and make up. Old culture dominates the cities as street art has a 3 month prison jail penalty so most streets look quite dull.

Russian cities are a bit like India, they offer so much of so little and so little of so much that you automatically can’t but have a hate-love relationship with them. Oh and let’s not forget to mention that most girls look like they stepped out of a beauty magazine and most men look like decedents of the hunchback of the Notre Dammes. I hope Putin is not going to assassinate me for writing this blog. And no, unfortunately that is not a joke.

[Dutch]

Vreemde culturen zijn me niet vreemd. Bij aankomst leek Rusland helemaal niet zo vreemd. Redelijk Europees eigenlijk. Maar na een week door te brengen in Moskou en St. Petersburg moet ik toegeven dat het hier toch redelijk bijzonder is. Mensen zijn – zonder oneerbiedig te willen zijn – vrij vreemd hier.

Onze bovenburen lijken het normaal te vinden om ons terras als stortplaats te gebruiken. Ze smijten niet alleen sigarettenpeuken, pakjes, kippenbotjes, verpakkingen en plastiek zakken op ons stille balkon met uitzicht. Ze lachen en juichen ook in volle aanzicht wanneer ze het doen. Een dame van een paar verdiepingen lager dan de bron van alle miserie vertelde ons dat voordien mensen opgehaald werden met ambulance en wellicht stierven na dat er een stoel naar beneden werd geslingerd en op het hoofd belande van iemand die op het terras zat. Ze zei dit langs haar neus weg na me gevraagd te hebben of ik een Hare Krishna devotee was en of ik getrouwd was of in Rusland op zoek was naar een vrouw.

Over het algemeen lijken mensen er hier van te houden om snelle conclusies te trekken. Eerst lijkt het alsof niemand met je wil praten en bijna iedereen is dan ook heel de tijd geabsorbeerd in het gebruik van hun smart phone. Maar wanneer je het het minst verwacht vuren ze een indringende en privacy schendende vraag op je af of maken ze grove uitspraken over hoe je er uit ziet of wat je aan het doen bent. Ik denk dat mensen wat oefening in sociaal contact kunnen gebruiken.

De hele samenleving lijkt ook in de ban van een vreemde paranoia. Bewakers, camera’s, drie dubbele sloten en verdenkingen overal. Maar het lijkt er niet naar dat mensen echt inzitten met de veiligheid van anderen. Als alarmen of metaaldetectors afgaan kijkt niemand op van hun gekozen afleiding. Elk oppervlakkig gesprek lijkt te gaan om geld en macht. In het meest onbenullige gesprek moet het meteen duidelijk zijn dat niets gratis is en dat de persoon in kwestie meer controle heeft over de situatie dan jij.

Het verbaast me dan ook niet dat geweld binnen het gezin, zelfmoord en andere soorten gevechten schering en inslag zijn. Staren, oordelen, beledigen, bemoeiziek zijn en uitdagen zijn doorsnee gedrag. Voor mij als tourist stoort het me niet al te veel en ik probeer gewoon van de vervreemding te genieten, maar zelfs gewoon de dag doorkomen is niet vanzelfsprekend hier. Elk systeem is absurd complex. Gelijkvloers heet hier ‘eerste verdiep’ dus dan krijg je absurde adressen als blok 60, 3e verdiep, appartement 540, zonder enige logica waarom die kamer daar zou zijn. Huizen hebben ook niet per se een nummer, verschillende blokken behoren vaak toe aan 1 eigendom met 1 nummer. en laat me niet vergeten vermelden dat alles absurd groot is. Woonblokken hebben duizenden kamers en regenpijpen lijken gemaakt om als sluiptunnel te dienen.

Prijzen lijken hier ook geen steek te houden. Ze zijn overal anders en lokale producten zijn soms absurd goedkoop en import producten soms peperduur. Rustige eethuizen spelen zware techno. De meeste mensen lijken qua stijl uit een 80s sitcom gestapt, en de overige bevolking compenseert dit door extreem extravagant rond te lopen vol tattoos, make up en met obligatoir regenbooghaar. De oude cultuur regeert de stad. Op street art staan immers absurde boetes en 3 maanden gevangenisstraf dus de meeste straten zien er oersaai uit.

Russische steden doen me een beetje denken aan India. Ze bieden zo veel van zo weinig en zo weinig van zo veel dat je er enkel een haat-liefde verhouding mee kan hebben. En dan wil ik nog even kwijt dat de meeste meisjes er uit zien als miss universe en de meeste mannen alsof ze uit de orc cast van Lord of The Rings zijn geplukt. Ik hoop dat Putin me niet gaat fusilleren omdat ik deze blog post schreef. En nee, dat is helaas geen grapje.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s